… Legend of the Thorn bird

 

oil on canvas 2015, 45 x 65 cm

There is a legend about a bird which sings just once in its life, more sweetly than any other creature on the face of the earth. From the moment it leaves the nest it searches for a thorn tree, and does not rest until it has found one. Then, singing among the savage branches, it impales itself upon the longest, sharpest spine. And, dying, it rises above its own agony to out-carol the lark and the nightingale. One superlative song, existence the price. But the whole world stills to listen, and God in His heaven smiles. For the best is only bought at the price of great pain … or so says the legend.

“ Птице умиру певајући „

Према једној легенди постоји птица која пева само једном у свом животу, лепше него било који други створ на овој земљи. Од тренутка када напусти гнездо та птица тражи трновито дрво, и нема мира док га не нађе. Увуче се међу његове дивље испреплетене гране, и певајући набоде своје тело на најдужи, најоштрији трн. Док умире, њена бол прераста у песму далеко лепшу од песме славуја или шеве. Цена те предивне песме је живот, али читав свет застаје да слуша док се Бог на небу oсмехује. Јер оно најбоље што постоји, може се добити само по цену велике боли… или бар тако каже легенда…

– © by Πάθος –

torn-bird 2